Ein Hagenda

Diwrnod 1 - Dydd Mercher 13 Ionawr 2021
10:00 

Croeso, manylion y diwrnod a beth i'w ddisgwyl

gyda Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

NRW - Solphin.png
10:05 

Trosolwg o rai o'r blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer amgylchedd morol ac arfordirol Cymru, gan gynnwys yr hyn a nodir yn y datganiad ardal forol a themâu mwy diweddar a nodwyd trwy'r tasglu adfer gwyrdd.

gyda

Kirsty Lindenbaum

Uwch Gynghorydd Arbenigol Marine, CNC

Peter Davies

Cadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Morol Cymru, Aelod o'r Tasglu Adfer Gwyrdd

10:40

Cyflwyniadau yn arddangos prosiectau lleol ac yna trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

gyda

Alec Denny

Cydlynydd Hamdden Cynaliadwy, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

 

Crona Hodges

Rheolwr Prosiect ECHOES a Chyfarwyddwr, Geo Smart Decisions

 

Ally Evans

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Aberystwyth

 

Jessica Vevers

Graddiodd MSc, Prifysgol Abertawe


David Kilner

Swyddog Ymgysylltu Prosiect Cymru ar gyfer Dunescapes Dynamic, Plantlife

 

Cynhelir gan Mike Dowell

Dirprwy Gyfarwyddwr Adran Forol a Physgodfeydd, Llywodraeth Cymru

11:30
Egwyl Bore
NRW - Starfish.png
12:00
Trafodaeth Pwnc Poeth

Tri chyflwyniad ar y pwnc o'ch dewis, ac yna trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

 

Mynychu un o:

 

Cefnogi anghenion morol ac arfordirol lleol yng Nghymru. Syniadau a gweithredoedd ar lefel gymunedol o amgylch cyfleoedd ar gyfer dull mwy cydgysylltiedig a chynaliadwy.

 

Gyda chyflwyniadau gan:

Emma McKinley

Cymrawd ymchwil, Prifysgol Caerdydd

 

Andy Godber

Prif Geidwad, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 

Paul Renfro

Uwch Reolwr Prosiect, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

 

Hwylusir gan: Ceri-Beynon Davies

Uwch Gynghorydd (Lles Morol ac Arfordirol), CNC

 

NEU

 

Trafod gweithredu o amgylch Cymru sy'n cefnogi adfer a bioamrywiaeth, gan dynnu sylw at gyfleoedd i weithio gyda'n gilydd ar bob graddfa.

 

Gyda chyflwyniadau gan:

Richard Unsworth

Cyfarwyddwr, Project Seagrass

 

Ruth Callaway

Uwch Wyddonydd Ymchwil Morol, Prifysgol Abertawe

 

Martin Skov

Darllenydd, Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

 

Hwylusir gan: Amy Martin

Cynghorydd Arbenigol Rheoli Cynaliadwy Morol o Adnoddau Naturiol, CNC

 

 

NRW - fish and Crab.png
12:55

Cyflwyniad i'r sesiwn drafod, gan gynnwys sut i ddewis a chyrchu'ch grŵp trafod rhanbarthol o ddewis

 

gyda Kathryn Hughes

Uwch Gynghorydd (Datganiad Ardal Forol), CNC

NRW - Scuba Solo.png
13:00 - 14:00
Egwyl am Ginio
14:00  
Gweithdy Rhanbarthol 1: Nodi cyfleoedd yn eich ardal

Trafodaethau sy'n benodol i ranbarthau gyda sefydliadau lleol eraill: nodi anghenion, cyfleoedd a syniadau am brosiectau

13:00 - 14:00
Egwyl am Ginio
NRW - Starfish.png
15:00 - 16:00

Crynodeb gan ein gwesteiwyr, ynghyd â'r cyfle i rwydweithio a pharhau â thrafodaethau o'r diwrnod

 

gyda

Kirsty Lindenbaum

Uwch Gynghorydd Arbenigol Marine, CNC

 

Peter Davies

Cadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Morol Cymru, Aelod o'r Tasglu Adfer Gwyrdd

 

Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

 
NRW - Supergraphic Marine.png
 
Diwrnod 2 - Dydd Iau 14 Ionawr 2021

Croeso, manylion y diwrnod a beth i'w ddisgwyl

gyda Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

NRW - Solphin.png
10:10 

Enghreifftiau o gyfleoedd cyllido yng Nghymru, a sut y gallwn wneud y gorau ohonynt i gyflawni prosiectau morol ac arfordirol. Wedi'i ddilyn gan drafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

 

gyda

 

Sean Clement

Swyddog Polisi, Rhaglen SEAS y DU, WWF

 

Rachel Lopata

Cyd-sylfaenydd, Newidwyr Môr

 

Lambros Karasellos

Cynorthwyydd Rhaglenni Cymunedol, Loteri Cod Post y Bobl

 

Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

11:00
Egwyl
NRW - Starfish.png
11:10

Cyflwyniadau ar weithio newydd, cydweithredol neu bartneriaeth i oresgyn heriau hysbys, ac yna trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

 

gyda

Siobhan Vye,

Cynghorydd Arbenigol, Marine & Brexit, CNC

 

Harriet Robinson,

Cynghorydd Arbenigol Marine Ecosystems, CNC

 

Jess Hooper

Rheolwr Rhaglen, Ynni Morol Cymru

 

Cynhelir gan Kirsty Lindenbaum

Uwch Gynghorydd Arbenigol Marine, CNC

11:45
Egwyl
NRW - fish and Crab.png
12:00 - 13:00
Trafodaeth Pwnc Poeth  

Tri chyflwyniad ar y pwnc o'ch dewis, ac yna trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

 

Mynychu un o:

 

Yn ymdrin â materion a chyfleoedd yn ymwneud ag ansawdd dŵr arfordirol a morol, gan gynnwys gwyddoniaeth dinasyddion, sbwriel morol a'r diwydiant cyfleustodau cyhoeddus.

 

gyda chyflwyniadau gan:

 

Fergus O'Brien

Rheolwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff a'r Amgylchedd Dŵr Cymru Dŵr Cymru

 

Sue Burton

Swyddog ACA Morol Sir Benfro, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

 

Lloyd Nelmes

Cydlynydd y Prosiect, Ymddiriedolaeth y Môr

 

Hwyluswyd gan Kathryn Hughes

Uwch Gynghorydd (Datganiad Ardal Forol), CNC

 

NEU

 

Sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio neu sut y gall effeithio ar ecosystemau, strwythurau a chymunedau. Sut y gallwn addasu neu liniaru ar gyfer newid, a chodi ymwybyddiaeth trwy grwpiau arfordirol a chymunedau.

 

gyda chyflwyniadau gan:

 

Lisa Goodier

Rheolwr Busnes, Cyngor Gwynedd

 

Alex Cameron-Smith

Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol a Newid Hinsawdd, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

 

Gwyn Nelson

Rheolwr Rhaglen, Canolfan Monitro Arfordirol Cymru

 

Hwylusir gan Nicola Rimington

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Proses Gorfforol Forol ac Arfordirol a Rheolaeth Arfordirol, CNC

 

 

NRW - Canoe.png
13:00 - 14:00
Egwyl am Ginio
14:00 - 14:45

Enghreifftiau o gydweithio, gyda gwersi wedi'u dysgu a chyfleoedd i weithio'n well, ac yna trafodaeth agored gyda'r gynulleidfa a chyflwynwyr

 

gyda

 

Germio Jetske

Datblygu Busnes / Cyfarwyddwr Gweithredol, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

a

Sue Burton

Swyddog ACA Morol Sir Benfro, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

 

Nia Jones

Rheolwr Prosiect Moroedd Byw Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru

 

Cynhelir gan Peter Davies

Cadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Morol Cymru, Aelod o'r Tasglu Adfer Gwyrdd

14:45

Cyflwyniad i'r sesiwn drafod, gan gynnwys sut i ddewis a chyrchu'ch grŵp trafod rhanbarthol o ddewis

 

gyda Kathryn Hughes

Uwch Gynghorydd (Datganiad Ardal Forol), CNC

14:50
Egwyl
NRW - Starfish.png
15:00 - 15:45

Trafodaethau yn nodi cyfleoedd lleol a syniadau prosiect gyda phartneriaid a rhanddeiliaid rhanbarthol eraill

 

Mynychu UN o'r ardaloedd:

 

Gogledd-ddwyrain Cymru

Hwyluswyd gan Kathryn Hughes

Uwch Gynghorydd (Datganiad Ardal Forol), CNC

 

Gogledd Cymru

Hwylusir gan Kirsty Lindenbaum

Uwch Gynghorydd Arbenigol Marine, CNC

 

Canolbarth Cymru

Hwyluswyd gan Amy Martin

Cynghorydd Arbenigol Rheoli Cynaliadwy Morol o Adnoddau Naturiol, CNC

 

De-orllewin Cymru

Hwyluswyd gan Emma Lowe

Swyddog Datganiad Ardal Forol, Pobl a Lleoedd, CNC

 

SC & SE Cymru

Hwylusir gan Ceri-Beynon Davies

Uwch Gynghorydd (Lles Morol ac Arfordirol), CNC

 

Grŵp siarad Cymraeg

Hwyluswyd gan Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

15:45 - 16:00

Crynodeb o'r digwyddiad deuddydd ac edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'n gilydd ar gyfer arfordir a moroedd Cymru.

 

gyda

Kirsty Lindenbaum

Uwch Gynghorydd Arbenigol Marine, CNC

 

Peter Davies

Cadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Morol Cymru, Aelod o'r Tasglu Adfer Gwyrdd

 

Rhian Jardine

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, CNC

10:00