Feedback

Sut gwnaethoch glywed am y digwyddiad?
A wnaeth y digwyddiad fodloni eich disgwyliadau?
Beth yw eich lefel fodlonrwydd o'r digwyddiad?
Pa sesiynau oedd fwyaf diddorol/defnyddiol i chi?
A ydych chi wedi creu unrhyw gysylltiadau newydd drwy'r digwyddiad?
A ydych yn teimlo bod deuddydd yn briodol ar gyfer y digwyddiad?
A fyddai diddordeb gennych mewn mynychu trafodaeth yn y dyfodol i barhau gyda'r cyfleoedd a nodwyd yn eich grŵp trafodaeth ranbarthol?
Petawn ni'n ailadrodd y digwyddiad hwn, a fyddai diddordeb gennych mewn dod?
A hoffech ddigwyddiad fel yr un hwn (dileer fel y bo'n briodol):
Ymunwch â'r sgwrs
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Telerau ac Amodau

Polisi Preifatrwydd

Mae'r digwyddiad a'r wefan hon wedi'i chynllunio a'i rheoli gan Production 78 mewn partneriaeth â Thîm Digwyddiadau Cyngor Caerdydd.

Hawlfraint © 2020 Production 78 Cyf. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Ffotograffiaeth Hawlfraint Paul Kay