Coast

Croeso i

Ffurflen Gofrestru’r Digwyddiad Ar-lein

"Ein harfordir a'n moroedd: Rhoi syniadau ar waith"

Gweler yr agenda i gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y 2 ddiwrnod, a llenwch eich manylion i gofrestru. Diolch.
Profile Blankweb.jpg
Llun Proffil
Upload It
arrow&v

A pa ranbarth mae gennych ddiddordeb mwyaf mewn cysylltu â nhw? 

Trefnir y sesiynau bach yn ôl niferoedd y cynrychiolwyr a'r dewis rhanbarthol 

arrow&v
Map_areas_Welsh.png

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cyflwyno cyflwyniad?

Bydd rhan o'r diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan randdeiliaid morol yng Nghymru. Cyflwyniad 5 munud yw hwn gan gynnwys recordiad ohonoch eich hun yn cyflwyno, a Chyflwyniad PowerPoint y bydd angen ei gyflwyno cyn y digwyddiad.  

 

Mae 2 gyfle fideo: 

Diwrnod 1: Prosiectau morol ac arfordirol yng Nghymru – beth sy'n digwydd?

Cyflwyniad sy'n arddangos prosiect ar raddfa leol neu ranbarthol sydd wedi'i gwblhau, sydd ar y gweill neu sydd ar ddod, sy'n gweithio tuag at wella rheolaeth gynaliadwy. 

Diwrnod 2: Prosiectau Morol ac Arfordirol yng Nghymru: Syniadau, cyfleoedd a goresgyn heriau yn y dyfodol 

Cyflwyniad yn rhannu syniadau, cyfleoedd a heriau prosiectau gyda'r potensial ar gyfer cydweithio, ar gyfer y dyfodol.

Dadlwythwch Wybodaeth Cyflwyno Fideo

Pa sesiwn "Pwnc Poeth" mae gennych chi’r diddordeb mwyaf mewn mynychu?

Dewiswch un ar gyfer pob diwrnod

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021
Dydd Iau 15 Ionawr 2021

Rhwydweithio

Mae cyfle i rwydweithio yn ystod y 2 ddiwrnod, a hoffem alluogi cynrychiolwyr i gysylltu â'i gilydd. Ydych chi'n hapus i'ch manylion (enw cyntaf, cyfenw, teitl swydd, sefydliad a chyfeiriad e-bost) gael eu cynnwys ar restr a fydd yn cael ei rhannu gyda'r holl fynychwyr?

Recordio

Sylwch y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei recordio a bydd ar gael ar-lein wedyn. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydnabod y bydd pob sesiwn yn cael ei recordio a’i defnyddio yn y dyfodol, ac rydych yn cydsynio i hynny.

Digwyddodd gwall. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen

Diolch i chi, mae eich proffil wedi'i ddiweddaru

512x512.gif

Llwytho Ffurflenni ...

Cylchlythyr

Hoffech chi ymuno â'r Cylchlythyr Datganiad Ardal Forol i gael gwybodaeth chwarterol am gynnydd, prosiectau, newyddion a digwyddiadau?